top of page

Algemene voorwaarden Lucasa Amstelveen

 • Een afspraak komt tot stand zodra de afspraakbevestiging via email is ontvangen door de cliënt.
 • Betalingen kunnen slechts contant, via pin of via een betalingsverzoek direct na behandeling worden gedaan.
 • Afmelding of verplaatsing van een gemaakte afspraak dient uiterlijk 24 uur voor de initieel gemaakte afspraak te worden gedaan.
 • Als de afmelding voor de afspraak plaatsvindt binnen 24 uur voor de afspraak, als de cliënt niet komt opdagen voor de gemaakte afspraak of als er andere omstandigheden zijn aan de kant van cliënt waardoor de behandeling niet door kan gaan, worden de volledige kosten in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Een overzicht van de kosten van de behandelingen vindt u onder Behandelingen.
 • Mocht na betalingsherinneringen de factuur onbetaald blijven dan, wordt deze doorgestuurd naar een deurwaarder- en/of incassokantoor. Alle gemaakte kosten van deurwaarder- en/of incassokantoor zijn voor rekening van de cliënt en zullen worden doorberekend.
 • Cliënt dient alle informatie te verschaffen die van belang kan zijn bij het uitvoeren van de behandelingen en bij de aankoop van producten. Als deze informatie, al dan niet op verzoek, niet wordt verschaft, is Lucasa Amstelveen niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de gevolgen van de nalatigheid van cliënt.
 • Borging van kwaliteit geschiedt conform de richtlijnen branchevereniging Provoet.
 • De praktijk beschermt uw privacy door het toepassen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Een uitgebreide uitleg hierover vindt u in onze Privacy Policy.
 • De praktijk hanteert de normen: integriteit, zorgvuldigheid, resultaatgerichtheid en klantvriendelijkheid.
 • Als Lucasa Amstelveen aansprakelijk is, en alleen in dat geval, is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen de aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Als geen sprake is van een aansprakelijkheidsverzekering, is Lucasa Amstelveen slechts aansprakelijk tot het bedrag van de behandeling.
   
bottom of page